BLOG: Community Volunteer Day – Diwrnod Gwirfoddolwyr Cymunedol

Our community volunteer days are all about immersing yourself into nature and the community no matter how big or small the contribution is. Our recent volunteer day Tuesday 5th December in pictures.

Mae ein diwrnodau gwirfoddoli cymunedol yn ymwneud â throchi eich hun i fyd natur a’r gymuned waeth pa mor fawr neu fach yw’r cyfraniad. Ein diwrnod gwirfoddoli diweddar Dydd Mawrth 5ed Rhagfyr mewn lluniau.

.

Productive day at the Forest Garden: blackcurrants weeded & pruned, veg beds weeded & Dave’s making great progress on the cardboard store. 🌳🌳🍠Diwrnod cynhyrchiol yn yr Ardd Goedwig: cyrens duon wedi’u chwynnu a’u tocio, gwelyau llysiau wedi’u chwynnu a Dave yn gwneud cynnydd gwych ar y storfa gardbord

.

Glorious light at the end of the day today. ☀️☀️Goleuni gogoneddus ar ddiwedd y dydd heddiw