Happy St David’s Day – gwnewch y pethau bychain

The saying “gwnewch y pethau bychain” “do the little things” attributed to St David encourages us to focus on small acts as often they are the ones that can make a big difference.

Volunteering locally in forest gardens is a great way to make a positive impact in your community. By doing the little things, like planting trees and maintaining green spaces, you can contribute to a healthier environment for everyone.

Mae’r dywediad “gwnewch y pethau bychain” a briodolir i Dewi Sant yn ein hannog i ganolbwyntio ar weithredoedd bach gan mai nhw yw’r rhai sy’n gallu gwneud gwahaniaeth mawr.

Mae gwirfoddoli’n lleol yng ngerddi coedwig yn ffordd wych o gael effaith gadarnhaol yn eich cymuned. Drwy wneud y pethau bychain, fel plannu coed a chynnal mannau gwyrdd, gallwch gyfrannu at amgylchedd iachach i bawb.

Ein Diwrnodau Ymwelwyr a Gwirfoddolwyr y mis hwn

Our Visitor and Volunteer Days this Month

Tuesdays 5th, 12th, 19th, 26th

Saturday 16th