BLOG: Tir Coed Visit

Daeth Tir Coed i ymweld ddoe. Cawson nhw daith a hanes o Naturewise yna mynd ati i wneud rhai tasgau: stripio a symud cardbord, chwynnu, tomwelltio a thorri gwair. Ein gwirfoddolwyr rheolaidd, Jenny oedd yn goruchwylio ardal yr Asbaragws, roedd Jan yn chwynnu, parhaodd Jeoffrey รข’i ryfel yn erbyn y Ddraenen ddu a threfnodd Katerina ychydig mwy o’r sied coed. Diolch byth cawsom dywydd hyfryd. ๐ŸŒž๐Ÿ‚๐Ÿ‡

Tir Coed came to visit yesterday. They had a tour & history of Naturewise then got stuck in to some tasks: stripping & moving cardboard, weeding, mulching and mowing. Our regular volunteers, Jenny supervised the Asparagus area, Jan weeded, Jeoffrey continued his war against the blackthorn and Katerina organised some more of the woodshed. Thankfully we were blessed with beautiful weather. ๐ŸŒž๐Ÿ‚๐Ÿ‡

Click image to go to https://tircoed.org.uk/