February – Half Term – Hanner Tymor – Chwefror

Ein Diwrnodau Ymwelwyr a Gwirfoddolwyr y mis hwn

Our Visitor and Volunteer Days this Month

Tuesdays 6th, 13th, 20th, 27th

Saturday 17th

Dydd Sadwrn 17 Chwefror 2024 HANNER TYMOR

Saturday 17th February 2024 HALF TERM

ArddangosiadDemonstration

On Saturday this month we will have special demonstration on how to make fire cider (herbal vinegar) from scratch. This is a fantastic opportunity to learn about herbal remedies and gain the skills in creating your very own fire cider at home!

Ddydd Sadwrn y mis hwn bydd gennym arddangosiad arbennig ar sut i wneud seidr tân (finegr llysieuol) o’r dechrau. Mae hwn yn gyfle gwych i ddysgu am feddyginiaethau llysieuol ac ennill y sgiliau wrth greu eich seidr dân eich hun gartref!

Gweithgareddau i’r Teulu – Family Activity

Our family activity will be a Nature Hunt in the gardens with an activity sheet, drop in and enjoy the gardens. It’s a fun and educational activity for everyone to enjoy!

Bydd ein gweithgaredd teuluol yn Helfa Natur yn y gerddi gyda thaflen weithgareddau, galw heibio a mwynhau’r gerddi. Mae’n weithgaredd hwyliog ac addysgiadol i bawb ei fwynhau!

Hot drinks will be at 12.30pm, bring your own picnic.

Bydd diodydd poeth am 12.30pm, dewch â’ch picnic eich hun.

See you there!

Welwn ni chi yno!