Tree planting & Garden tasks

Tree Planting & Garden tasks

March 15th 2020, 10am – 3.30pm at Parc Teifi, Cardigan (50 meters past police station) We will plant a wind break using willow across the upper field led by Michelle Caine

we will finish planting fruit trees, and put more stones on the roof. Lots to do! Everyone welcome including children Bring your own lunch and drinking water, we provide tea, coffee, biscuits, warm shelter, compost toilet

Plannu Coed & tasgau garddio

Dydd Sul Mis Mawrth 15ain, 10yb – 3.30yp yn Parc Teifi, Aberteifi (50 metr heibio’r orsaf heddlu)

Byddwn yn plannu toriad gwynt gan ddefnyddio helyg ar draws y cae uchaf o dan arweiniad Michelle Caine.
Byddwn yn gorffen plannu coed ffrwythau ac yn rhoi mwy o gerrig ar y to. Llawer i’w wneud!

Croeso i bawb a phlant

Dewch â’ch cinio a’ch dŵr yfed eich hun, rydyn ni’n darparu te, coffi, bisgedi, cysgod cynnes, toiled compost


Tel: Claire 07732 861104 or 01239 621 039
Sponsored by the Eco shop and community fund.
A 4 min film about the forest garden https://youtu.be/Jy6cD7Tlzqw